Som leder må du højst bruge 5 dage på at løse et problem

Du får respekt som leder, hvis du tackler problemer hurtigt og effektivt. Medarbejdere og ledelseskollegaer hylder dig, når du tager tyren ved hornene og skaber resultater gennem forandring.

Mange ledere er dog elendige problemløsere. De er dygtige analytikere og excellerer i lange udredninger om årsagerne til det vigende salg og konkurrenternes strandhugst af de centrale medarbejdere, men de mange notater udmønter sig ikke i handlinger.

”At gå rundt om den varme grød” er en ikke ukendt ledelsestilgang på de danske chefgange, ofte suppleret med iboende konfliktskyhed og et fromt håb, om at problemerne måske løser sig selv med tiden.

Problemer sendes i udvalg
En del ledere er fejlcastede. Men der findes også ledere med en ambition om at blive effektive problemknusere, som bare bruger alt for lang tid på at finde løsninger.

En nølende chef har ikke høj street credit

De nedsætter typisk et udvalg, der over fire måneder mødes hver fjortende dag for at diskutere, hvad der kan gøres. Halvdelen af mødetiden i udvalget bruges til at genopfriske, hvad der blev diskuteret sidst, og når udvalget er halvvejs, har verden ændret sig og problemet skiftet karakter. Hvilket ofte betyder, at der skal startes forfra.

En anden måde at vise handlekraft på er den klassiske ”vi bestiller en konsulentrapport.” Efter nogle måneder lander rapporten på lederens skrivebord: 78 sider med en indgående beskrivelse af problemet – og to sider med det væsentlige: Hvordan kan det løses?

Langsomme løsninger er dyre – og næppe bedre
Tempoet skal op, når problemer skal løses. De lange forløb er for dyre og for ineffektive. Og både medarbejdere og samarbejdspartnere forventer også umiddelbar handling. En nølende chef har ikke høj street credit.

Der er heldigvis masser af muligheder. Begreber og metoder som ”Sprints”, ”SCRUM”, ”Design Thinking”, ”Fail fast” og ”Fast Track” er god inspiration til at sætte damp på kedlerne. Læs hurtigt op på disse begreber og anvend dem som inspirationsramme, når konkurrenten næste gang er ved at smadre dit marked med et nyt vidundermiddel. Når dine ledelseskollegaer står med handlingslammelsen lysende ud af ansigtet, så tag teten og sig, at det her problem tager du dig af, og du forventer at præsentere en løsning om senest fem dage!

Hemmeligheden: Sæt holdet – og giv dem fem dage
Hemmeligheden er at samle det rigtige hold til at løse problemet. Du skal have resten af ledelsen med på, at du har frie hænder til at sammensætte dit løsningshold, pille dem ud af deres andre gøremål og lade dem arbejde 100 procent med problemstillingen, indtil løsningen er fundet.

Det rigtige hold består af 5-8 personer, der kan have forskellige vinkler på problemet. Dine medarbejdere er naturligt centrale personer på løsningsholdet, men suppler med eksterne eksperter og facilitatorer og hiv eventuelt studerende ind, der kan komme med et helt andet frisk perspektiv. Din egen rolle er at motivere, sætte rammen for arbejdet og løbende deltage ved checkpoints, så du får delresultater og kan nå at korrigere, hvis du mener, at arbejdet går i forkert retning eller måske i ring. Og når du føler, at er der er ved at være gode løsningsmuligheder i luften, så tøv ikke med at hive centrale kunder ind til vurdering. Det kan være stærkt tillidsskabende at vise din egen tvivl åbent over for kernekunderne. For på samme tid viser du handlekraft.

0 responses to “Som leder må du højst bruge 5 dage på at løse et problem

 1. NEJ – ingen kan være tjent med børsfarcer – og bemærk absolut da ikke én ganske bestemt slags børsskandale, kun yderst få kender til. – Skandalen er tilmed af et omfang – så enormt – at alle ville måbe – for det er en slags børsskandale, som er – langt – langt – større og uendeligt langt farligere for de vestlige samfund end nogen tidligere, historiske store finansskandaler. – Denne skandale jeg her omtaler, kaldes DERIVATHANDEL- Såmænd meget enkelt – og af navn også almindelig kendt, MEN – MEN – DERIVATHANDEL burde kaldes DERIVATSKANDALEN, FOR DERIVATHANDELS-SKANDALEN TRUER SELVE LIVSNERVEN I VORE VESTLIGE SAMFUND OG MÅ OG SKAL STOPPES FOR NÆRMEST ENHVER PRIS !!! – ALTSÅ – FOR NÆRMEST ENHVER PRIS !!!.

  DETTE ER AF ALLERSTØRSTE SAMFUNDSMÆSSIGE VIGTIGHED OG NØDVENDIGHED – FOR DENNE HANDELSFORM TRUER SELVE VORE VESTLIGE SAMFUNDS GRUNDVOLD – DVS. VORT PRIVATE ERHVERVSLIV, VORE FABRIKKER OG TUSINDER ERHVERVSVIRKSOMHEDER MED DERES UTALLIGE MILLIONER LIVSVIGTIGE ARBEJDSPLADSER, – OG TRUER ISÆR DE UNGE VIRKSOMHEDER – DEM VI ALLE SÆTTER VOR LID TIL SKAL FINANSIERE VORT VELFÆRDSSAMFUND I FREMTIDEN – DEM VI SKAL LEVE AF MANGE ÅR BÅDE I DAG OG MANGE ÅR FREMOVER, –

  JEG OPFORDRER HERMED ALLE LOVLIGE MYNDIGHEDER – VORE POLITIKERE – LEDERE PÅ ALLE POSTER – HERUNDER DE HÆDERLIGE BLANDT FINANS- OG BØRSFOLK, SAMT DE HUNDREDE-TUSINDER AF HELT FORSVARSLØSE UVIDENDE AKTIONÆRER OG INVESTORER — ALLE MÅ SÅ HURTIGT SOM MULIGT FORSTÅ og SÆTTE SIG IND I DERIVATHANDELENS UFATTELIGT SKADELIGE VIRKNINGER – OG DEREFTER – FOR ALT I VERDEN – STOPPE ÅRHUNDREDERS STØRSTE FINANSPLYNDRINGER /BEDRAGERIER – OG AFSLØRE DENNE HANDELSFORM OVERFOR OFFENTLIGHEDEN. – OG DEREFTER STARTE DET HELT NØDVENDIGE RETSOPGØR, DER MÅ OG SKAL FØLGE, – FOR INDTIL NU HAR HVERKEN FINANSTILSYNET – POLITIKERNE/ HERUNDER LOVGIVERNE SÅ MEGET SOM BARE FORSØGT – AT BESKYTTE BEFOLKNINGERNE IMOD DERIVATHANDEL- FÆNOMET, – ELLER GANSKE BESTEMTE FORMER HERAF.

  NÅR DETTE INDTIL NU IKKE ER SKET, SKYLDES DET, TROR JEG, AT YDERST FÅ BLANDT OFFENTLIGHEDEN ANER DET FJERNESTE OM PROBLEMETS OMFANG, OG DERMED DE EKSTREME KONSEKVENSER SAMFUNDSMÆSSIGT AF DERIVATHANDELENS MEST SKADELIGE FORMER. – MEN MÅSKE KAN MAN DOG FORSTÅ FINANSTILSYNETS ROLLE – HVOR HVILKEN BRANCHE ER DE ANSATTE DÉR NÆRMEST TILKNYTTET – JO SÅMÆND – FINANSBRANCHEN, OG DEN DE FLESTE MÅSKE VENDER TILBAGE TIL. – OG HVILKEN BRANCHE SCORER DE STØRSTE GEVINSTER AF DERIVATHANDELEN – JO SÅMÆND FINANSBRANCHEN, – OG HVEM VIL GØRE SIG UPOPULÆR DÉR, HVIS MAN TÆNKER PÅ AT VENDE TILBAGE DERTIL – ELLER VIL GØRE SIG HÅB OM ET VELBETALT JOB INDENFOR SAMME BRANCHE.

  Ja – men hvad kan denne skandale dog mon være? Hvori består den ? – Har den noget navn ? – Ja ! – Navnet/betegnelsen er som ovenfor nævnt – DERIVATHANDEL – Men hvorfor kender kun så få til skandalen – til dens skadevirkninger – ? og hvorfor tier dé stille, der kender til det ? – Jo det skyldes såmænd, at derivathandelen er en guldrandet forretning, og alle der er involveret – tjener på det – og mest de banker, hedgefonde, børsmæglere, NASDAQ OG DE PRIVATE, EKSTREMT RIGE STORSPEKULANTER, DER DERIVATHANDLER OFTE OG FOR DE STØRSTE BELØB.

  DERIVATHANDEL INDBEFATTER SHORTING – HERUNDER NAKED SHORTING – DVS. ULOVLIG KURSMANIPULATION, – OG DÉTTE FOREGÅR I ET SÅ ENORMT OMFANG, MED BELØB I EN SÅ ENORM SKALA, AT INGEN GØR SIG NOGEN FORESTILLING DEROM.
  DERIVATFORMERNE ER UTALLIGE – VISSE VÆRRE END ANDRE OG YDERST FORSKELLIGE. – TYPISK MEGET VANSKELIGE AT GENNEMSKUE OG ARBEJDSKRÆVENDE AT FINDE RUNDT I, – OG VARIATIONSMULIGHEDERNE INDENFOR DEN ENKELTE DERIVATFORM LIGESÅ NÆRMEST UOVERSKUELIGE.

  F.EKS ANER KUN YDERST FÅ POLITIKERE – UANSET PARTIFARVE, NOGET SOM HELST OM DETTE, FOR SÅ EKSTREMT STOR ER DERIVAT-MANIPULATIONENS OMFANG. – DETTE SKYLDES BEGREBET – ROBOTHANDEL – .

  Dagligt sker der dybt ulovlige derivathandler, der lader sig gøre især på grund af robothandelen, hvor milliardstore beløb/aktieposter handles på splitsekunder DVS PÅ HUNDEREDE DELE – ELLER TUSINDEDELE AF ÉT SEKUND – og skifter tilsyneladende ejere, men ofte kun tilsyneladende, fordi robothandelen ofte foregår indenfor samme ramme – og handles frem og tilbage som i en karrussel af de sammensvorne banker eller mellem bankerne og hedgefondenes depoter – visa versa, – indbyrdes aftalt og programmeret på forhånd – og mellem de såkaldte hedgefonde, som ofte er rene og skruppelløse ekstremt kyniske lovbrydere, og det i et format, der ville få alle til at måbe, hvis de kendte omfanget og karakteren deraf.

  De offentlige garanter for al børshandel er de statslige Finanstilsyn, men de er nærmest totalt handlingslammede, fordi junglen af derivatformer i kombination med robothandel – kan programmeres til at foretage nærmest enhver form for handelstype herunder shorting som i form af den forbudte handelsform – NAKED SHORT – giver enorme muligheder for kursmanipulation uden større risiko for at det kan – eller bliver opdaget af finanstilsynene. – DERFOR ER DERIVAT/- ROBOTHANDELEN YDERST FARLIGT FOR SAMFUNDENE, DER ER AFHÆNGIGE AF PRIVATE INVESTORES INVESTERINGER. – MEN I DAG ER DISSE INVESTORER OMTRENT HELT UBESKYTTEDE, OG FORSVARSLØSE OVERFOR DENNE MANIPULATIONSFORM – OG DA ISÆR, FORDI DE HAR TILLID TIL AT FINANSTILSYNENE SIKRER MOD KURSMANIPULATION OG HERUNDER NAKED SHORT SOM LANGT DE FLESTE STEDER ER BANDLYST AF LOVGIVNINGEN.
  MEN SÅDAN ER DET IKKE LÆNGERE, FORDI POLITIKERNE, UDEN AT VIDE DET, SPILLER – DE MEST SKRUPPELLØSE FINANSINSTUTIONERS SPIL. OG NÅR POLITIKERE OG KENDERE AF DERIVATHANDELEN EN SJÆLDEN GANG SPAGFÆRDIGT HØRES PROTESTERE MOD DERIVATHANDELEN, OVERDØVES DE OMGÅENDE AF DE INDFLYDELSESRIGE FINANSFOLK – OG DERES TALSORGAN FINANSRÅDET.
  ——-
  DERIVATHANDELENS OMFANG:

  ET EKSEMPEL TIL EFTERTANKE (JEG HAR IKKE TALLENE FRA SENERE END 2014, DA DE ER MEGET VANSKELIGE AT FREMSKAFFE.

  År 2014 var omsætningen på Deutzsche Banks Derivathandel – 17 gange større end det samlede tyske nationalprodukt eller omkring 75 billioner € – eller i tal – 75000000000000,00 € – (derivatprodukter), eller i kr. 560.000.000.000.000,00- i forhold til ca 5 billioner € (tysk bruttonationalprodukt 2014 ) – tænk lige over hvorfor blot én eneste type af bank/finansforretning af mange flere (derivathandelen) , – for blot én af Tysklands største banker, er større end 17 gange det tyske nationalprodukt. Og al denne derivathandel sker via robothandel. Og tænk på at denne derivathandel ikke producerer for så meget som èn eneste krone af værdi for samfundet – absolut intet som helst af værdi – ikke så meget som værdi for en nikkel eller en flad femøre i produktionen – eller gavner samfundsproduktionen med så meget som værdien af én éneste æske tændstikker !!! Og hvorfor i himmelens navn da bruge så meget tid på noget der ikke har nogen samfundsmæssig værdi overhovedet.

  Hvorfor beskæftiger mon denne derivathandel tusindvis af finansfolk, der tjener ekstremt store beløb til sig selv og finansinstitutionerne. – Jo – mine damer og herrer – svaret er ganske simpelt det er fordi det kan betale sig for de implicerede, – det samtidig med at derivathandelen underminerer og udsuger samfundsværdier i billioner af € – (netop fordi denne handelsform kombineret med robothandelen muliggør fifleri og spekulation på de menige investorer – og samfundenes bekostning, – og det uden samfundets lovgivere og den menige borger aner det). De er samlet ikke klar over, at de enkelte nationale finanstilsyn, herunder Danmarks Finanstilsyn, er nærmest ude af stand til at beskytte markederne/børserne og samfundene mod denne ekstremt store og dybt dybt foruroligende og ofte dybt ulovlige/kriminelle handel og nærmest lovløse situation på børsmarkederne overalt i den vestlige verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *